Kontakt Info
Harta

Kontakt

Minimal windows® frameless sliding windows sistemi u zhvillua nga KELLER AG në Luksemburg. Sistemi përfaqëson një zhvillim të plotë të pronarit të të gjitha komponentëve dhe i është dhënë etiketa e cilësisë “Made in Luxembourg”. Çmime të shumta ndërkombëtare dëshmojnë për njohjen mbarëbotërore të produkteve tona.

SIMPAS 

Ampelia, Ioannina

+30 2651092177

info@simpas.gr

www.simpas.gr

SIMPAS S.A.