Type 1
Product Details Type 1
Type 2
Product Details Type 2
Type 3
Product Details Type 3

Type 1
Glass-To-Glass

Σύστημα υάλινης πρόσοψης μεταξύ δύο ορόφων, κατασκευασμένο με κατατομές μονωμένου, κρυπτού πλαισίου αλουμινίου με αρμούς υάλου/υάλου χωρίς στύλους.

Η εκδοχή Glass-To-Glass έχει σχεδιαστεί ως υάλινη πρόσοψη ευθυγραμμισμένης επιφάνειας. Υπάρχει και η προαιρετική επιλογή προσθήκης συρόμενης θύρας στη δεύτερη, εσωτερική σιδηροτροχιά.

minimal windows® highline minimal windows®4+ highline
Facing width from centre point  vertical 10 mm butt joint with SG bonding  vertical 10 mm butt joint with SG bonding
 Maximum leaf size  fixed lights with 12 m² / sliding up to 6.5 m²  fixed lights with 12 m² / sliding up to 7 m²
 Maximum overall height  2.50 m  2.80 m
 Maximum leaf weight  500 kg  650 kg
 Glass thickness  fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass  56 mm, triple insulation glazing or special glass type
 Thermal transmission coefficient  Uw ≥ 1.1 W/m²K  Uw ≥ 0.70 W/m²K
 Motorisation  option: E-drive (in sliding door configuration)  option: E-drive (in sliding door configuration)
 Barrier-free accessibility  DIN 18040-1, DIN 18040-2  DIN 18040-1, DIN 18040-2
 Air permeability  class 4 according to EN 12207  class 4 according to EN 12207
 Driving rain tightness  class 7A according to EN 12208  class E1050 according to EN 12208
 Resistance to wind load  class C4/B5 according to EN 12210  class C5 according to EN 12210
 Sound insulation  up to 39 dB achievable  up to 45 dB achievable
 Resistance to burglary  as per WK2 (RC2) according to EN 1627  as per WK2 (RC2) according to EN 1627

Type 2
Semi-SG

Συστηματική υάλινη πρόσοψη μεταξύ δύο ορόφων, κατασκευασμένη με κατατομές μονωμένου, κρυπτού πλαισίου αλουμινίου. Οι κάθετοι στύλοι χαρακτηρίζονται από απέριττο πλάτος της πρόσοψής τους, με πλάτος μόνο 22 mm.

Η εκδοχή Semi-SG variant έχει σχεδιαστεί ως υάλινη πρόσοψη ευθυγραμμισμένης επιφάνειας με 2 σιδηροτροχιές. Υπάρχει και η προαιρετική επιλογή προσθήκης συρόμενης θύρας στη δεύτερη, εσωτερική σιδηροτροχιά.

minimal windows® highline minimal windows®4+ highline
Facing width from centre point vertical 20 mm butt join outside, 22 mm static post inside vertical 20 mm butt joint outside, 22 mm static post inside
 Maximum leaf size  fixed lights with 18 m² / sliding up to 8.5 m²  fixed lights with 18 m² / sliding up to 12 m²
 Maximum overall height  4.00 m  4.50 m
 Maximum leaf weight  500 kg  1000 kg
 Glass thickness  fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass  56 mm, triple insulation glazing or special glass type
 Thermal transmission coefficient  Uw ≥ 1.1 W/m²K  Uw ≥ 0.70 W/m²K
 Motorisation  option: E-drive (in sliding door configuration)  option: E-drive (in sliding door configuration)
 Barrier-free accessibility  DIN 18040-1, DIN 18040-2  DIN 18040-1, DIN 18040-2
 Air permeability  class 4 according to EN 12207  class 4 according to EN 12207
 Driving rain tightness  class 7A according to EN 12208  class E1050 according to EN 12208
 Resistance to wind load  class C4/B5 according to EN 12210  class C5 according to EN 12210
 Sound insulation  up to 39 dB achievable  up to 45 dB achievable
 Resistance to burglary  as per WK2 (RC2) according to EN 1627  as per WK2 (RC2) according to EN 1627

Type 3
Cover-Cap-Look

Συστηματική υάλινη πρόσοψη μεταξύ δύο ορόφων, κατασκευασμένη από μονωμένες, κρυπτές κατατομές αλουμινίου. Οι κάθετοι στύλοι χαρακτηρίζονται από το ελάχιστο πλάτος της πρόσοψής τους, μόνο 22 / 34 mm.

Η εκδοχή Cover-Cap-Look έχει σχεδιαστεί ως υάλινη πρόσοψη ευθυγραμμισμένης επιφάνειας με 2 σιδηροτροχιές. Υπάρχει και η προαιρετική επιλογή προσθήκης συρόμενης θύρας στη δεύτερη, εσωτερική σιδηροτροχιά.

minimal windows® highline minimal windows®4+ highline
Facing width from centre point vertical 22 mm butt join outside, 22 mm static post inside vertical 34 mm butt joint outside, 34 mm static post inside
 Maximum leaf size  fixed lights with 18 m² / sliding up to 8.5 m²  fixed lights with 18 m² / sliding up to 12 m²
 Maximum overall height  4.00 m  4.50 m
 Maximum leaf weight  500 kg  1000 kg
 Glass thickness  fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass  56 mm, triple insulation glazing or special glass type
 Thermal transmission coefficient  Uw ≥ 1.1 W/m²K  Uw ≥ 0.70 W/m²K
 Motorisation  option: E-drive (in sliding door configuration)  option: E-drive (in sliding door configuration)
 Barrier-free accessibility  DIN 18040-1, DIN 18040-2  DIN 18040-1, DIN 18040-2
 Air permeability  class 4 according to EN 12207  class 4 according to EN 12207
 Driving rain tightness  class 7A according to EN 12208  class E1050 according to EN 12208
 Resistance to wind load  class C4/B5 according to EN 12210  class C5 according to EN 12210
 Sound insulation  up to 39 dB achievable  up to 45 dB achievable
 Resistance to burglary  as per WK2 (RC2) according to EN 1627  as per WK2 (RC2) according to EN 1627